วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552ยินดีต้อนรับสู่ All for Arts

รู้จักเรา

โรงเรียนศิลปะได้ตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มกันระหว่างครูในกลุ่มสาขาต่างๆเช่น จิตรกรรม,วาดเส้น,ออกแบบตกแต่งภายใน,สถาปัตยฺกรรม และ การสอนศิลปะเด็ก เพื่อเป็นจุดรวมแหล่งวิชาการเรียนรู้ศิลปะสำหรับผู้สนใจ และต้องการเรียนต่อในสถาบันทางศิลปะต่างๆ โดยการดูแลการเรียนการสอนจากครูผู้สอนในสาขาวิชานั้นๆอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งสาขาวิชาให้ผู้สนใจเลือกเรียน ได้แก่ วิชาการวาดเขียน , วิชาออกแบบตกแต่งภายใน , วิชาจิตรกรรมสากล , วิชาออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม , ศิลปะเด็ก เป็นต้น


“มาค้นหาความสามารถและเพิ่มพูนประสบการณ์กับเรา ”
All for Arts

วิชาการวาดเขียน

วิชาการวาดเขียนเป็นวิชาพื้นฐานของผู้เรียนศิลปะทุกแขนงวิชาผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาศิลปะ หรือมีพื้นฐานที่ยังไม่ดีพอขอแนะนำให้เลือกเรียนสาขานี้เพื่อผู้เรียน จะได้เรียนรู้หลักการของ เส้น โครงสร้าง น้ำหนัก แสงและเงา ทั้งในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ เพื่อผู้เรียนจะสามารถใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในแขนงอื่นๆต่อไปได้
วิชาจิตรกรรม

ในสาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สร้างสรรค์ผลงานจากความคิด จินตนาการ และการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยความชอบของผู้เรียนที่ต้องการเรียนและเลือกใช้ วัสดุและสื่อในการถ่ายทอดความคิด เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะครายลิค เป็นต้น
วิชาออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

สาขาวิชานี้จะทำการสอนให้ผู้เรียน ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมได้ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถจัดผังของอาคาร สถานที่ให้เหมาะกับสถานที่ อีกทั้งสอนให้คำนึงถึงหลักการออกแบบและจัดวางให้เหมาะสมกับภูมิสถาปัตถ์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

วิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความชอบและรักในการออกแบบตกแต่งบ้าน อาคาร โรงแรม คอนโดมิเนียม ผู้เรียนวิชานี้จะเรียนรู้เรื่องหลักการในการออกแบบตกแต่ง การวางผังห้อง การออกแบบเครื่องเรือนที่ใช้ในอาคาร และแนวความคิดในการออกแบบ ในสาขาวิชานี้จะแบ่งออกเป็น3ระดับขั้นที่ทำให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ในการออกแบบตกแต่งภายในได้ศิลปะเด็ก

ในสาขานี้จะเป็นการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาในด้านความคิด เปิดรับสอน เด็กที่มีอายุตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไป


รถประจำทางที่ผ่าน 9,16,23,64,65,30,32,33,49

สอบถามเส้นทางได้ที่ 084-0921209 หรือ savadol@hotmail.com